En moderne transportør med lange tradisjoner


Med en historie som går helt tilbake til 1917, er Litra i dag et av Norges eldste transportselskaper. Gjennom nærmere 100 år i kontinuerlig utvikling, har vi opparbeidet en erfaring få andre i vår bransje kan overgå.

For å styrke sin posisjon i bulkmarkedet kjøpte Litra AS 100% av aksjene i Martinsen Transport AS i 2008.

Vi tilbyr løsninger innenfor: 

  • Termotransport
  • Distribusjon
  • Tanktransport
  • Bulktransport
  • Miljøtransport

Se nærmere informasjon for hvert selskap under fanen produkter/tjenester. 
Innlogging ansattportal:

Litra AS

Martinsen Transport AS