Historikk

Et tilbakeblikk

 • 1917

  Gausdal Bilselskap AS (GB) blir stiftet 14. februar, med Fåberg som base. Fokus på gods- og persontrafikk i Gausdalsbygdene.

 • 1923

  GB starter med kjøring av post.

 • 1930

  GB starter samarbeid med NSB.

 • 1934

  GB bygger nytt verksted på Fåberg.

 • 1947

  GB bygger nytt verksted og garasjeanlegg på Fåberg.

 • 1951

  Lillehammer Ringsaker Bilruter AS (LRB) blir etablert 30. januar. Kjernevirksomheten er busstransport i området rundt Lillehammer og Nordre Ringsaker – resten er gods- og melkeruter.

 • 1952

  GB tar i bruk Norges første og største semitrailer og tilbyr lastebiltransport til og fra Oslo-området.

 • 1955

  GB kjøper bilrutene i Skåbu. GB tilbyr nå bussruter i hele Gudbrandsdalen.

 • 1958

  GB begynner å kjøre motordrivstoff til Lillehammer og Gudbrandsdalen, og tar i bruk Norges største tankbil.

 • 1959

  GB tar initiativet til bygging av Lillehammer busstasjon, som blir begge selskapenes hovedkontor.

 • 1960

  GB starter produksjon av grusmasser på Jørstadmoen.

 • 1961

  LRB begynner med kjøring av motordrivstoff i Hedmark fylke.

 • 1963

  LRB starter produksjon av grusmasser i Hovemoen. GB inngår kontrakt med slakteriene på Gjøvik, Hamar, Tynset, Otta og Lillehammer om kjøring av kjøtt i spesialbygde kjølebiler.

 • 1965

  GB er den første aktøren i landet som tilbyr langtidsutleie av lastebiler. LRB åpner eget verksted i Lillehammer.

 • 1966

  Odd Martinsen Transport blir etablert av Odd Kristian Martinsen, da med transport av petroleumsprodukter for Norske Fina.

 • 1970

  GB etablerer seg i Oslo med sikte på økt godstrafikk, og begynner med kjøring av melk i tankbil.

 • 1971

  LRB begynner med langtidsutleie av lastebiler.

 • 1978

  GB innvier nytt hovedverksted i Lillehammer, og begynner med avfallstransport i containerbiler.

 • 1979

  LRB starter transport av matmel i bulk.

 • 1986

  Litra AS etableres 1. november etter en sammenslutning av GB og LRB. Virksomheten samles på Bæla.

 • 1988
  Jarl Kvam Transport blir etablert som propantransportør for Norol.
 • 1990
  Ekehaug og Karlsen Transport AS blir etablert i mars av Anders Ekehaug og Steinar Karlsen, med kjøring mellom Norge og Italia.
 • 1995
  Selskapet Martinsen Transport AS blir stiftet 2. januar av Odd Kristian Martinsen og Arnfinn Gjestrum. Selskapet er en direkte videreføring av transportselskap Odd Kristian Martinsen etablerte i 1966.
 • 1996

  Litra selger bussvirksomheten til Swebuss AB. Verkstedsdriften overtas av Maltrud Last og Buss AS. Litra overtar de to Gjøvik-baserte transportselskapene Vestoppland Last AS og Gjøvikterminalen AS.

 • 1997

  Litra starter distribusjon av mineralvann.

 • 1998

  Litra overtar 50 % av aksjene i Arnkværn Miljø og Renovasjon AS.

 • 2001

  Litra fisjonerer grusvirksomheten, som senere kjøpes av Kolo Veidekke AS. Litra selger Vestoppland Last AS til Veøy Billag AS.

 • 2002

  Litra fisjonerer eiendomsdelen i Litra Eiendom Lillehammer AS.

 • 2003
  Martinsen Transport AB blir etablert, med drivstofftransporter i Gøteborg.
 • 2007
  Containervirksomheten selges.
 • 2008

  Litra overtar Martinsen Transport AS som eier Martinsen Transport AB og 25 % av Scan Tank AS.

 • 2008
  Scan Tank AS overtar Ekehaug og Karlsen Transport AS i Voss. Nytt navn på selskapet blir Scan Tank Gass AS.
 • 2009

  Litra etablerer selskapet Malvik Vask og Terminal AS sammen med Nortura SA og Malvik Fryselager AS.

 • 2010

  Martinsen Transport AS kjøper 52 % av aksjene i Trønder Tank AS som eier 25 % av Scan Tank AS.

 • 2014

  Scan Tank Gass AS blir et heleid datterselskap av Litra AS.

 • 2014

  Scan Tank AS fusjonerer med Martinsen Transport AS som med dette blir en landsdekkende transportør av farlig gods.

 • 2014
  Scan Tank Gass AB i Sverige blir etablert, med langsiktig kontrakt på transport av naturgass (LNG) for Skangas AS. Semi-vogntogene blir bygget for 60 tonns totalvekt.
 • 2015
  Litra AS skiller ut termovirksomheten og bulkvirksomheten til egne selskaper: Litra Termo AS og Litra Bulk AS, og blir et holding-/morselskap med støttefunksjoner for hele konsernet.
 • 2016
  Scan Tank Gass AS og Jarl Kvam Transport AS fusjoneres til et selskap med navnet Litra Gass AS, og blir et datterselskap av Litra AS. Begge transportselskapene har fraktet naturgass siden henholdsvis 1999 og 2001.