Konsernledelse

Vegard Narmo : Konsernsjef / Adm. direktør

Vegard Narmo

Konsernsjef / Adm. direktør

+47 95 78 80 05

Vegard Narmo – Konsernsjef Litra AS og Adm.dir i Litra Termo og Litra Bulk

Vegard har, fra flere roller som driftssjef, daglig leder og innen trafikkstyring, lang og bred erfaring fra transportbransjen. Som konsernsjef jobber han også med strategi og forretningsutvikling, markedsarbeid og leverandørutvikling.

 

Anders Brenningen : Vise adm. direktør Konsern

Anders Brenningen

Vise adm. direktør Konsern

+47 99 20 45 38

Anders Brenningen – Viseadministrerende direktør Litra AS

Anders er utdannet diplomøkonom fra TØH og BI, og har variert bakgrunn fra tilsvarende stillinger samt styrearbeid i flere bedrifter og organisasjoner.

I Litra AS har han vært ansatt siden 2011, og han har hovedansvar for konsernets støttefunksjoner innen økonomi, personal, HR og IT.

 

Morten Tønjumshagen : Markedsdirektør konsern

Morten Tønjumshagen

Marked og kvalitetsdirektør Konsern

+47 92 60 70 44

Morten Tønjumshagen – Marked og kvalitetsdirektør konsern

Morten har 30 års erfaring fra transportbransjen: bl.a. fra lager, trafikkledelse, kvalitetsarbeid, salg og marked. I perioden 2006-2013 var Morten daglig leder i Scan Tank og Scan Tank Gass (nå Litra Gass AS). Konsernets markedsdirektør har han vært siden 2013. Ansvarsområdene hans er marked, diverse prosjektstyring og konsernets miljø og kvalitetssystemer. Morten har også lang fartstid som Sikkerhetsrådgiver ADR – farlig gods.

 

Bente Øvergård : Personalsjef Konsern

Bente Øvergård

Personalsjef Konsern

+47 97 65 04 37

Bente Øvergård – Personalsjef konsern

Bente har vært ansatt i Litrakonsernet siden 1981, og hele tiden arbeidet med lønns- og personaloppgaver. I dag har Bente ansvar for HR, lønn og personal, heri samordning og effektivisering av rutiner.

 

Ole Hovemoen : Økonomisjef Konsern

Ole Hovemoen

Økonomisjef Konsern

+47 90 73 27 54

Ole Hovemoen – Økonomisjef konsern

Ole har utdannelse som bedriftsøkonom med tilleggsutdanning innen programutvikling og systemarbeid. Han har vært ansatt i Litrakonsernet siden 1985, og har bl.a. ansvar for regnskap, budsjett og rapportering samt optimalisering og effektivisering av arbeidsprosesser og økonomifunksjoner.