Konsernledelse

Vegard Narmo : Konsernsjef / Adm. direktør

Vegard Narmo

Konsernsjef / Adm. direktør

+47 95 78 80 05

Vegard Narmo – Konsernsjef Litra AS og Adm.dir i Litra Termo og Litra Bulk

Vegard har, fra flere roller som driftssjef, daglig leder og innen trafikkstyring, lang og bred erfaring fra transportbransjen. Som konsernsjef jobber han også med strategi og forretningsutvikling, markedsarbeid og leverandørutvikling.

 

Anders Brenningen : Vise adm. direktør Konsern

Anders Brenningen

Vise adm. direktør Konsern

+47 99 20 45 38

Anders Brenningen – Viseadministrerende direktør Litra AS

Anders er utdannet diplomøkonom fra TØH og BI, og har variert bakgrunn fra tilsvarende stillinger samt styrearbeid i flere bedrifter og organisasjoner.

I Litra AS har han vært ansatt siden 2011, og han har hovedansvar for konsernets støttefunksjoner innen økonomi, personal, HR, IT og kvalitets- og miljøstyringssystemer.

 

Maarten Beck : Adm.direktør

Maarten Beck

Adm.direktør

+47 92 01 34 31

Maarten Beck – Administrerende direktør Martinsen Transport AS og Martinsen Transport AB.

Maarten har jobbet i transportbransjen i 25 år, og har bakgrunn som driftssjef i Toten Transport AS og som regionsjef i Schenker AS. Han er utdannet revisor, og har lang erfaring med økonomistyring, logistikkløsninger og transportledelse.

Maarten begynte i Martinsen Transport i 2011.

 

Steinar Karlsen : Adm.direktør

Steinar Karlsen

Adm.direktør

+47 93 49 22 00

Steinar Karlsen – Administrerende direktør Litra Gass AS og Litra Gas AB.

Steinar har lang erfaring fra transportbransjen: bl.a. var han en av etablererne av Ekehaug og Karlsen Transport AS som la grunnlag for senere Scan Tank Gass, som senere byttet navn til Litra Gass AS.

I Litra Gass har Steinar innehatt roller som teknisk sjef, driftssjef og nå administrerende direktør. Steinar har teknisk utdannelse og bred gassteknisk erfaring.

 

Jarl Kvam : Ass.direktør

Jarl Kvam

Ass.direktør

+47 90 55 25 18

Jarl Kvam – Ass. Direktør Litra Gass AS og Litra Gas AB.

Jarl startet Jarl Kvam Transport AS i 1987. Selskapet transporterte LPG (propan), bitumen fra 1990 og LNG (naturgass) fra 2002. Jarl Kvam Transport ble, i januar 2015, en del av Litrakonsernet, og senere fusjonert med Scan Tank Gass, som senere byttet navn til Litra Gass AS.

Jarl har fagbrev som lastebilmekaniker og bred erfaring innen bilteknisk og gassteknisk.

 

Konsernstab

Morten Tønjumshagen : Markedsdirektør konsern

Morten Tønjumshagen

Markedsdirektør Konsern

+47 92 60 70 44

Morten Tønjumshagen – Markedsdirektør konsern

Morten Tønjumshagen – Markedsdirektør konsern
Morten har 25 års erfaring fra transportbransjen: bl.a. fra salg og marked i Linjegods og fra flere roller i Litrakonsernet. Siden 2006 har Morten vært daglig leder i Scan Tank og Scan Tank Gass (Litra Gass AS). Konsernets markedsdirektør har han vært siden 2013. Ansvarsområdene hans er marked, diverse prosjektstyring og konsernets utvikling av HMS og kvalitetssystemer.

 

Bente Øvergård : Personalsjef Konsern

Bente Øvergård

Personalsjef Konsern

+47 97 65 04 37

Bente Øvergård – Personalsjef konsern

Bente har vært ansatt i Litrakonsernet siden 1981, og hele tiden arbeidet med lønns- og personaloppgaver. I dag har Bente ansvar for HR, lønn og personal, heri samordning og effektivisering av rutiner.

 

Roger Nøss : Teknisk sjef Konsern

Roger Nøss

Teknisk sjef Konsern

+47 95 77 18 61

Roger Nøss – Teknisk sjef konsern

Roger har bakgrunn fra Volvo Trucks i Finland, som daglig leder i egen bedrift og som sjåfør. I Litrakonsernet har han vært ansatt siden 2013.

Roger har ansvar for innkjøpsavtaler, vedlikeholdsavtaler og teknisk bistand, og er i tillegg konsernets bil- og utstyrskoordinator.

 

Ole Hovemoen : Økonomisjef Konsern

Ole Hovemoen

Økonomisjef Konsern

+47 90 73 27 54

Ole Hovemoen – Økonomisjef konsern

Ole har utdannelse som bedriftsøkonom med tilleggsutdanning innen programutvikling og systemarbeid. Han har vært ansatt i Litrakonsernet siden 1985, og har bl.a. ansvar for regnskap, budsjett og rapportering samt optimalisering og effektivisering av arbeidsprosesser og økonomifunksjoner.