Martinsen Transport AS, Kraby Næringspark.
Kontakt Kjetil Reiss-Jacobsen  +47 90 50 58 64 / kjetil.r-jacobsen@martinsen.no

Verkstedet foretar reparasjoner og trykkprøving på konsernets egne kjøretøy og hengere, og

tilbyr i tillegg verkstedtjenester for eksterne kunder og transportører.

Tjenester:

·         Tankreparasjoner

·         Ombygging og tankoverflyttinger

·         Trykkprøving av atmosfæriske tanker, 3- og 6-årskontroll

·         Petroleumsteknisk – kjøretøy

Scan Tank Auto AS,  Haukås Næringspark nord for Bergen.
Kontakt Frank Bjørn Johnsen +47 41 32 44 38  /  frank@scantankauto.no


Verkstedet foretar service og reparasjoner på hengere(ADR og tank) for eksterne kunder og

transportører.

Tjenester:
·         Vedlikehold og reparasjoner på hengere

·         ADR / tankservice

·         Petroleumsteknisk – kjøretøy

·         Gassteknisk – kjøretøy

·         Full PPK i samarbeid med godkjent verksted

 

verksteder-b1verksteder-b2verksteder-b3

verksteder-r1verksteder-r2