Vi har moderne og velutstyrte krokbiler til de fleste formål. Bla. transporterer vi krokcontainere med ulike typer avfall for Litra Containerservice, slam fra renseanlegg for Lillehammer Kommune, slakteavfall for Norsk Protein fra Nortura’s anlegg på  Otta,Rudshøgda og Elverum samt at vi henter inn glass for Glør i Lillehammer, Øyer og Gausdal med videretansport til mottak på Onsøy. For bestilling kontakt Geir Sektnan  geir.sektnan@litra.no / +47 46 74 70 12.