Litra AS kjøper Jarl Kvam Transport AS

  • Posted by admin
  • On September 4, 2015

Litra AS har overtatt 100 % av aksjene i Jarl Kvam Transport AS, og de vil fortsette som et av konsernets datterselskap. Gjensidige strategiske interesser har ført til oppkjøpet, og sammen vil vi være i stand til å gi et ytterligere forbedret produkt og tjeneste spekter til kunder og markedet for øvrig.

Jarl Kvam Transport AS er et solid og veldrevet selskap med meget høy kvalitet og kompetanse på sine fagfelt, og passer således godt inn i Litra konsernets strategi. I markedet vil dette bety at vi er ytterligere styrket og har økt vår kompetanse. Med dette tilskuddet i «Litra familien» vil konsernets omsetning passere 700 mill i 2015, noe som gjør Litra til et av Norges største privateide transportselskaper.

Vi ser frem til å jobbe nært sammen fremover, sier Konsernsjef i Litra AS; Vegard Narmo Dette handler om hvordan vi skal møte fremtiden, og hvordan vi skal øke vår konkurransekraft og tjenestetilbud i markedet. Ift kunder vil vi med dette kunne ivareta disse enda bedre, og ha ytterligere styrke til å utvikle oss i riktig retning. Vi vil også trygge de ansattes arbeidsplasser og muligheter, og Litra er et selskap vi har kjent i mange år, ifølge daglig leder Jarl Kvam, som vil fortsette som leder for selskapet. Overtakelsen er med virkning fom 01.01.15.

Kontakt Vegard Narmo, konsernsjef i Litra AS, dersom du ønsker ytterligere opplysninger.