Endringer i Litra konsernet

  • Posted by admin
  • On September 30, 2015

For å imøtekomme fremtiden med en klarere rendyrking av forretningsområder, samt en mer tidsriktig plassering av Litra-konsernets ressurser og verdier, er det besluttet å skille ut termoavdelingen og bulkavdelingen til egne selskap. Disse får navnene Litra Termo AS og Litra Bulk AS.

Jarl Kvam Transport AS, som ble innlemmet i konsernet i januar 2015, vil nå fusjoneres med Scan Tank Gass AS som har vært heleid av Litra AS i flere år, og dette selskapet vil få navnet Litra Gass AS.

Konsernledelsen og staben, samt flere funksjoner som marked, teknisk, økonomi, lønn og personalstyring, vil være igjen i Litra AS og ha støttefunksjoner for alle selskapene som inngår i konsernet.

Både internt og utad i markedet vil dette bety at vi er ytterligere styrket, og at vi rendyrker segmentene og får økt og bedre utnyttelse av våre ressurser med måten vi nå organiserer oss på.

Endringene vil være gjeldende f.o.m. 1. januar 2016.

Følgende selskaper inngår da som 100 % eiet under morselskapet Litra AS:
Litra Termo AS
Litra Bulk AS
Litra Gass AS
Scan Tank Gass AB
Martinsen Transport AS
Martinsen Transport AB

Kontakt Vegard Narmo, konsernsjef i Litra AS, dersom du ønsker ytterligere opplysninger.
Mobil: 957 88 005
E-post: vegard.narmo@litra.no

 

Litra AS ble etablert i 1917. Vi legger stor vekt på å kvalitetssikre all transport i samsvar med bransjekrav, miljøhensyn og kundens forventninger. Trygge og presise leveranser, både med hensyn til innhold, tidspunkt og sted, er derfor våre viktigste suksessfaktorer.
Litra konsernet sysselsetter 400 ansatte og omsetter for over 700 mill.