Hele Litra konsernet er nå ISO sertifisert i 4 standarder