Litra konsernet etablerer seg i Danmark

  • Posted by morten
  • On July 11, 2019

Litra etablerer seg nå for første gang i Danmark.
Etableringen kommer i forbindelse med at Litra har fått en avtale på transport og distribusjon av propan (LPG) i bulk for Primagaz Denmark. Oppdraget vil ha oppstart 1. oktober 2019.
Litra har hatt et godt samarbeid med Primagaz i Norge i flere år, vi takker for tilliten og gleder oss til å ta fatt på oppdraget.

Selskapet vil hete Litra Danmark ApS, og er et heleid datterselskap av Litra AS.
Vår dyktige leder i Litra Gas AB i Sverige; Dan Nilsson vil også lede det nye selskapet i Danmark.
Etableringen i Danmark innebærer at vi vil satse på transporter i Danmark.
Litra Danmark ApS vil også tilby transporter for kunder vi allerede har et samarbeid med, og til nye kunder

-Litra-konsernet hadde samlet i Norge og Sverige en omsetning på ca 950 millioner NOK i 2018, med 600 ansatte i de fire transport segmentene bulk, termo, gass og tank.

Litra konsernet har høye mål innen kvalitet, sikkerhet og miljø, noe som blant annet betyr at naturgass / biogass-drevne kjøretøy allerede er i trafikk i både Norge og Sverige, og omfattende opplæring av de ansatte i alle ledd har pågått i mange år, nettopp for å sikre at vi når våre høye mål for kvalitet, sikkerhet og miljø.

For spørsmål kontakt oss gjerne:

Litra Danmark ApS
Daglig leder – Dan Nilsson
Tlf: +46 31 780 2511
E-post: dan.nilsson@litra.no

Litra AS
Markedsdir. konsern – Morten Tønjumshagen
Tlf: +47 92 60 70 44
E-post: morten.tonjumshagen@litra.no

Konsernsjef – Vegard Narmo
Tlf: +47 95 78 80 05
E-post: vegard.narmo@litra.no