Distribusjon

Litra utfører diverse distribusjon – hovedsakelig i Mjøs-området, og er bl.a. en tydelig aktør innen distribusjon av tøy for vaskerier til ulike mottakere. Distribusjon av partilast og termogods foregår også i Mjøs-området.