Vi har sertifisert personell til å bistå bedrifter med oppgaven som ADR sikkerhetsrådgiver. Det er 5 Sikkerhetsrådgivere tilsluttet til Litra konsernet.

Ta gjerne kontakt:
Marked og salg
Morten Tønjumshagen
Markedsdir. konsern
Tlf: +47 92 60 70 44
E-mail: morten.tonjumshagen@litra.no