Vi tilbyr terminaltjenester i Trøndelag og Mjøs-området. Har du behov for terminaltjenester i andre områder, er vi behjelpelige med dette.

Terminaltjenestene inkluderer bl.a. håndtering av omlast, lagring, plukking, kjøl, frys og tørrvarer. Tjenesten tilpasses ditt behov og etter nærmere avtale.