På vegne av kunde drifter og vedlikeholder vi dennes anlegg og utstyr – det være seg lager, anlegg, siloer, oljetanker, gasstanker, terminaler, administrative funksjoner, eiendom, spesifikke oppgaver, overvåkning eller drift av bilpark og vedlikehold av bilpark eller anlegg.

Ta gjerne kontakt:
Marked og salg
Morten Tønjumshagen
Markedsdir. konsern
Tlf: +47 92 60 70 44
E-mail: morten.tonjumshagen@litra.no