På vegne av kunde drifter og vedlikeholder vi dennes anlegg og utstyr – det være seg lager, anlegg, siloer, oljetanker, gasstanker, terminaler, administrative funksjoner, eiendom, spesifikke oppgaver, overvåkning eller drift av bilpark og vedlikehold av bilpark eller anlegg.