Termo

Litra Termo er landets største aktør innen frakt av kjøttråvarer på landevei. Vi transporterer alle slags næringsmidler: f.eks. frukt, grønnsaker, planter, nedkjølt, fryst eller tørrvarer.

Transportene våre stiller særdeles høye krav til hygiene og renhold. Ytterligere krever de riktig og stabilt utstyr, og fullgode rutiner for temperaturkontroll. For temperaturkontroll har vi veletablerte varslingsmekanismer, digital loggføring og vedlikeholdsprogrammer for termoaggregatene på samtlige biler og hengere.

Egne anlegg og avdelinger på Rudshøgda og i Malvik i Trøndelag gjør oss spesielt sterke og synlige i disse områdene, i tillegg til at vi trafikkerer mot Vestlandet og Nord-Norge.

Moderne biler og sjåfører med grundig opplæring og spesialkompetanse er vår garanti for at alle leveranser tilfredsstiller gjeldende lover og regler.