Naturgass

Vi har fraktet naturgass i mange år og har utstrakt kompetanse på denne type transporter. I dag er vi den største transportøren i Norge på frakt av naturgass på landevei.

Naturgassen fraktes på våre tankbiler både som flytende (LNG) kryogen gass nedkjølt til ca. 162 minusgrader, og som komprimert (CNG) med opptil 270 bars trykk.

På alle årets dager og til alle døgnets tider leverer vi til industri, skip, ferger og større fjernvarmeanlegg.