Vi har sertifisert personell til å utføre kontroller og revisjoner på propantanker, dvs. lagertanker eller tanker montert på kjøretøy.