Tørr-bulk

Våre kunder i dette segmentet er blant landets mest kjente og toneangivende innenfor sine respektive produktområder. Dette betyr at det stilles meget strenge krav til både standarden på vårt materiell og kompetansen til våre sjåfører.  Vi tilbyr frakt av de fleste tørrstoffer, som f.eks. dyrefôr, næringsmidler, pellets, kalk, sement, osv.