Drivstoff bensinstasjoner

Martinsen Transport har over 50 års erfaring med drivstofftransporter. Kundemassen består i dag av alt fra landets største oljeselskaper til mindre aktører i markedet. Deres krav møter vi med bl.a. solid skolerte sjåfører og omfattende kunnskap om tekniske løsninger og bygging av tankbiler.