Bitumen

Transport av bitumen er et betydelig forretningsområde for Martinsen Transport AS.  Selskapet har ca. 35 enheter for transport av bindemidler, og disse opererer over hele landet med hovedvekt på Østlandet, Møre og Trøndelag. Litra Gass AS  operer med bitumenutstyr på Vestlandet.

Bitumen er et bindemiddel som benyttes ved asfaltproduksjon, og bitumen utgjør omtrent 5-6 % av det antall tonn asfalt som blir lagt på veiene.