Konsernledelse

Vegard Narmo : Konsernsjef / Adm. direktør

Vegard Narmo

Konsernsjef / Adm. direktør

+47 95 78 80 05

Vegard Narmo
Konsernsjef Litra AS og Adm.dir i Litra Termo og Litra Bulk

Vegard har, fra flere roller som driftssjef, daglig leder og innen trafikkstyring, lang og bred erfaring fra transportbransjen. Som konsernsjef jobber han også med strategi og forretningsutvikling, markedsarbeid og leverandørutvikling.

 

Anders Brenningen : Vise adm. direktør Konsern

Anders Brenningen

Vise adm. direktør Konsern

+47 99 20 45 38

Anders Brenningen
Viseadministrerende direktør Litra AS

Anders er utdannet diplomøkonom fra TØH og BI, og har variert bakgrunn fra tilsvarende stillinger samt styrearbeid i flere bedrifter og organisasjoner.

I Litra AS har han vært ansatt siden 2011, og han har hovedansvar for konsernets støttefunksjoner innen økonomi, personal, HR og IT.

 

John Reidar Grunnhov : Markedsdirektør konsern

John Reidar Grunnhov

Markedsdirektør Konsern

+47 97 74 20 13

John Reidar Grunnhov
Markedsdirektør – Konsern

Morten Tønjumshagen : Dir. bærekraft, beredskap og kvalitet konsern

Morten Tønjumshagen

Dir. bærekraft, beredskap og kvalitet

+47 92 60 70 44

Morten Tønjumshagen
Direktør for bærekraft, beredskap og kvalitet – Konsern

Morten har over 30 års erfaring fra transportbransjen: bl.a. fra lager, trafikkledelse, kvalitetsarbeid, salg og marked. I perioden 2006-2013 var Morten daglig leder i Scan Tank og Scan Tank Gass (nå Litra Gass AS). Konsernets markedsdirektør i perioden 2013-2021. Ansvarsområdene hans i konsernet idag er bærekraft og miljøtiltak, beredskap og risikoaspekt, konsernets kvalitet og styringssystemer, samt diverse prosjektstyring. Morten har lang fartstid som Sikkerhetsrådgiver ADR – farlig gods.

Stein Rune Sandvold : HR-leder Konsern

Stein Rune Sandvold

HR-leder Konsern

+47 92 07 85 98

Stein Rune Sandvold
HR-leder Konsern

Ansatt i 2018 som HR-leder Konsern med overordna ansvar for personal, kjøre og hviletider, kontroll av kompetansekrav, opplæring, og har fått godkjent Litra som undervisningssted for YSK.

Utdannet mekaniker tyngre kjøretøy, 15 år som lastebil og bussjåfør, verksmester, trafikkleder i Oslo Follo Busstrafikk, Teknisk/ personalsjef i Transportpartner AS. De siste år før tiltredelse i Litra jobbet han som instruktør Transportkompetanse AS.

Henrik Kolsrud : Teknisk sjef Konsern

Henrik Kolsrud

Teknisk sjef Konsern

+47 93 08 85 00

Henrik Kolsrud
Teknisk sjef Konsern

Henrik ble ansatt som Teknisk sjef for Litra konsernet i 2019, med ansvarsområde, teknisk oppfølging, innkjøp og diverse tekniske prosjekter.

Han har sin bakgrunn som leder og eier av egne transportselskaper flere steder i Europa fra tidlig 80 tallet, som daglig leder i Veitransport AS, og mange år i VT Gruppen med innkjøp, ettermarked og ledelse. Før Henrik ble ansatt i Litra, etablerte og drev han et verksted for tyngre kjøretøy, godkjent for bla PKK.

Ole Hovemoen : Økonomisjef Konsern

Ole Hovemoen

Økonomisjef Konsern

+47 90 73 27 54

Ole Hovemoen
Økonomisjef konsern

Ole har utdannelse som bedriftsøkonom med tilleggsutdanning innen programutvikling og systemarbeid. Han har vært ansatt i Litrakonsernet siden 1985, og har bl.a. ansvar for regnskap, budsjett og rapportering samt optimalisering og effektivisering av arbeidsprosesser og økonomifunksjoner.

Bente Øvergård : Personalsjef Konsern

Bente Øvergård

Lønningssjef Konsern

+47 97 65 04 37

Bente Øvergård
Lønningssjef konsern

Bente har vært ansatt i Litrakonsernet siden 1981, og hele tiden arbeidet med lønns- og personaloppgaver. I dag har Bente ansvar for HR, lønn og personal, heri samordning og effektivisering av rutiner.