Kraftfôr

Litra er Felleskjøpets største transportør innen frakt av kraftfôr i bulk, og vi trafikkerer hovedsakelig Østlandet med kraftfôr til husdyr på gårdene.

Det er viktig for næringskjeden vår at dyrene får det fôret de skal ha til riktig tid. Derfor ønsker vi å yte bøndene pålitelig service, nøyaktige leveringer inkludert.

Vi stiller like store krav til renhold og hygiene ved disse transportene som ved transport av næringsmidler.