Kjemitransport

bil i produksjon

Med vårt utstyr kan vi tilby bulktransport av et bredt spekter kjemikalier, og med mange vogntog kan vi utføre oppdrag på både kort og lang sikt. Vi kan frakte bulk produkter i ADR klassene: 3, 5, 6, 8 og 9.

Vi har kjemi-bulkbiler i Norge og Sverige, og vi kan transportere kjemiprodukter til hele Europa.