Diesel og fyringsoljer

Litra-Bulk-Tjenester-Fyringsolje

Litra leverer olje og diesel til anleggsbransjen, landbruket og industrien, og fyringsolje til privatmarkedet.

Fra våre kunder i dette segmentet, som er blant landets mest kjente og toneangivende innenfor sine respektive produktområder, imøtekommer vi strenge krav til materiell og sjåførkompetanse.