Tank

Litrakonsernet er en av Norges største transportører innen frakt av flytende gods i tank.

Vi frakter store mengder farlig gods i tank: drivstoff, olje, fyringsolje, kjemi og bitumen, og også melk og næringsmidler i tank.

Kravene til utstyret som benyttes, er omfattende. Derfor er vi aktive og detaljorienterte i konstruksjonsprosessen og annet forarbeid, slik at materiellet tilfredsstiller våre og kundens krav. Følgelig kan vi tilby tidsriktig utstyr bygget med tanke på sikkerhet også i trafikk. For alle biler og hengere er det utarbeidet individuelle vedlikeholdsprogrammer.

Grundig modulbasert opplæring gis alle våre tankbilsjåfører. Ved ansettelse inkluderes de også i en fadderordning, og i hele deres ansettelsestid pålegges definerte repetisjonskurs.