Aksjonærer og styre

Litras konsernstyre er bredt sammensatt av eksterne ressurser, større eiere og ansatte. Samtlige har kompetanse og fartstid fra bransjen og annen forretningsdrift.

Styret ledes av Axel Krogvig. Krogvig har bakgrunn fra ledelse og styrearbeid i store foretak som bl.a. Nortura og Norsk Tipping. I en periode med sterk vekst bidrar han med sin kyndighet til å forene konsernmodellen med de ulike Litraselskapenes drifts- og gründerkultur.

Litra AS har i dag rundt 280 aksjonærer. Med sitt opphav i Gausdal Bilselskap (GB)og Lillehammer Ringsaker Bilruter (LRB), besto den opprinnelige aksjonærmassen av lokale vognmenn, gårdbrukere og næringsdrivende. I takt med selskapets utvikling har imidlertid både aksjonærsammensetning og antall aksjer endret seg.

Aksjene er fritt omsettelige, og eventuelle spørsmål knyttet til kjøp og salg kan rettes til konsernet eller post@litra.no.

Styret i Litra AS

Styreleder Axel Krogvig
Nestleder Tore Thallaug
Styremedlem Odd Martinsen
Styremedlem Arnfinn Gjestrum
Styremedlem Ronald Tuft
Styremedlem Johannes Sjurseike
Ansatte rep. Steinar Kjeldsberg
Ansatte rep. Vidar Villanger
Ansatte rep. Geir Sebuøygard

Aksjonærer i Litra AS

Aksjeinnehaver Andel aksjer
Odd`s Transport AS 25,25 %
Arko Invest AS 17,89 %
Knapphus Energi AS 13,79 %
Vestgass AS   8,50 %
Tuft Invest AS   5,96 %
Tuft Transport AS   4,48 %