Konsernstruktur

Litra AS ble etablert i 1917 og er et av Norges største transportkonsern.

Våre virksomhetsområder er i hovdsak delt inn i transport av termogods, drivstoff, gass og ulike typer tørrbulk.

Litrakonsernet består av flere selskaper med sterke merkenavn og godt renommé innen sine respektive markeder eller områder.

Vi har høy kompetanse på transport av store volumer og skreddersydde løsninger.

I nært samarbeid med hver enkelt kunde, finner vi frem til optimale løsninger tilpasset individuelle behov og krav. Med moderne og fleksible transporttjenester tilstreber vi å styrke våre kunders effektivitet og dermed lønnsomhet.

I hele konsernet legger vi stor vekt på å kvalitetssikre all transport i samsvar med bransjekrav, miljøhensyn og kundens forventninger. I tillegg fokuserer vi på trygge og presise leveranser – både med hensyn til innhold, tidspunkt og sted. Våre datasystemer sikrer maksimalt effektiv vare- og informasjonsflyt.

For våre kunder betyr dette optimale vilkår for alle leveranser – uansett innhold og mengde.