Finansiell Informasjon

Litra aksjen

I Litra AS er det pr 01.01.2023 utstedt følgende aksjer med pålydende verdi:

Antall aksjonærer: 286
Aksjer: 557.000
Pålydende verdi 31,51

Ligningsverdi

Ligningsverdi pr. år:

2020 166,81 pr. aksje
2021 146,83 pr. aksje
2022 165,08 pr. aksje

Likningsverdi på skattemelding: Når selskapet kjøper/selger egne aksjer skal likningsverdien for siste regnskapsår legges til grunn. Denne verdien blir ikke beregnet før årsoppgjøret er ferdig (utgangen av mars). Aksjonærer må selv korrigere skattemeldingen med denne likningsverdien.

Aksjeomsetning

Kjøpere av aksjer skal omgående etter at transaksjon er foretatt melde dette til selskapet.
Sendes på epost: post@litra.no

Siste omsatte aksjer:

Dato Antall
09.12.21 76
22.09.21 300
14.09.21 80
03.05.22 1200
01.11.22 20
12.12.22 135

Siste kjente omsetningsverdi pr. aksje er kr. 330

Kjøp av egne aksjer:

Selskapet tilbyr å kjøpe egne aksjer
De som ønsker å selge aksjer til Litra AS kan sende epost til post@litra.no

Generalforsamling

Generalforsamling i Litra AS for regnskapsåret 2022 er berammet til 20.04.2023

Innkallingen finner du her: Innkalling  
Fullmaktsskjema: Fullmaktskjema  

Protokoll fra generalforsamlingen hentes her

2022 GF-Protokoll 2022.pdf
2021 Generalforsamling.pdf
2020 GF-Protokoll 2020.pdf
2019  
2018  

Årsrapport

2022  Årsrapport 2022.pdf
2021  Årsrapport 2021.pdf
2020  Årsrapport 2020.pdf
2019  
2018