Gass

Litra Gass har unik kompetanse innen transport av gass, vi frakter LPG, LNG, LBG, CNG og CBG. Vi leverer til storindustri, ferger, skip, kystvakt og andre, og vi leverer til alle døgnets tider og på alle årets dager.

Kravene til utstyret som benyttes, er omfattende. Derfor er vi aktive og detaljorienterte i konstruksjonsprosessen og annet forarbeid, slik at materiellet tilfredsstiller våre og kundens krav. Følgelig kan vi tilby tidsriktig utstyr bygget med tanke på sikkerhet også i trafikk. For alle biler og hengere er det utarbeidet individuelle vedlikeholdsprogrammer.

Grundig modulbasert opplæring gis alle våre gassbilsjåfører. Ved ansettelse inkluderes de også i en fadderordning, og i hele deres ansettelsestid pålegges definerte repetisjonskurs.

Vi har baser flere steder i hele Skandinavia.