Tjenester

Litrakonsernet tilbyr transport innen termo, tank, bulk, miljø, distribusjon og tipptransporter samt tilhørende logistikk- og andre tjenester.

Som en integrert del av våre kunders drift og produksjon, skal vår kunnskap og kompetanse komme kundene til gode slik at vi i sammen finner hensiktsmessige løsninger. Vi fokuserer på å gjøre jobben riktig første gang, hver gang, og slik kan vi bidra til verdiskapning for våre kunder, bærekraftige løsninger og høy sikkerhet i alle ledd.