order-planning-feature

Ordremottak

På vegne av en del kunder foretar vi ordremottak. Vi utfører kredittkontroller og alt som ellers er nødvendig for å kunne opprette et oppdrag med påfølgende levering av varer til kunden. Kredittkontroll krever IKT-systemer som er integrert med kundens.

Planlegging av transporter

Planlegging av transporter er ofte komplisert og sammensatt, og svært ofte betror kundens oss denne oppgaven. Dette er arbeid vi utfører med stor respekt slik at kunden kan frigis tid til å fokusere på eget salg.  Ordren mottas av oss fra sluttbruker, eller vi overvåker og fyller opp kundens anlegg/lager ved hjelp av forskjellige spesialtilpassede planleggingsverktøy.

Fakturering

Enkelte av våre kunder foretrekker at vi håndterer også faktureringsprosessen mot deres kunder. Dette krever IKT-systemer som er integrert med kundens.