3 ganger rundt jorden hver dag

30 000 000 km hvert år

Over 550 ansatte

Over 280 egne biler

Nyhetsarkiv

Endring av eierstrukturen i Toten Transport AS

 • Posted by morten
 • On March 9, 2020
Endring av eierstrukturen i Toten Transport AS. Et av Norges største privateide transport- og logistikkselskap endrer eierstruktur. Selskapet har en historie på 45 år med samme eierstruktur og går nå nye veier for å møte fremtidens marked. Partene har signert en intensjonsavtale der målet er at Toten Transport AS selges 100% til et nystiftet selskap. […]
Read More

Litra konsernet etablerer seg i Danmark

 • Posted by morten
 • On July 11, 2019
Litra etablerer seg nå for første gang i Danmark. Etableringen kommer i forbindelse med at Litra har fått en avtale på transport og distribusjon av propan (LPG) i bulk for Primagaz Denmark. Oppdraget vil ha oppstart 1. oktober 2019. Litra har hatt et godt samarbeid med Primagaz i Norge i flere år, vi takker for […]
Read More

Hele Litra konsernet er nå ISO sertifisert i 4 standarder

 • Posted by morten
 • On October 26, 2018
Etter flere tiår år med ISO sertifikater plassert i hvert selskap i Litra konsernet, har vi nå i 2018 samordnet dette, og etter en omfattende prosess samlet alle sertifikater til et konsernsertifikat. Med dette sertifikatet har vi nå øket antallet standarder for alle våre selskaper, til å omfatte følgende standarder: NS-EN ISO 9001:2015           – […]
Read More

Ny gassdrevet trekkvogn til Litra Gass

 • Posted by morten
 • On October 26, 2018
Steinar Karsen i Litra Gass har vært en pioner i arbeidet med å få gass som drivstoff i tunge lastebiler. Derfor var det bare naturlig at nettopp Litra Gass fikk den aller første Volvo LNG lastebilen som kom til landet. Denne bilen skal danne grunnlaget for å spesifisere en handel på ytterligere 10 Volvo LNG-biler […]
Read More

Litra kjører grønt

 • Posted by morten
 • On September 15, 2017
Litra AS skal kjøpe inn minimum 100 tunge kjøretøy med biogass som drivstoff Litra AS som er blant de største privateide transportørene i Norge, skal de nærmeste fem årene investere i minimum 100 tunge kjøretøy med biogass som drivstoff. Gassen skal leveres av Skagerak Energi AS. Som bedrift har vi en forpliktelse til å redusere […]
Read More

Martinsen Transport AB overtar flere transporter syd i Sverige for Circle K.

 • Posted by morten
 • On September 8, 2017
Martinsen Transport AB har blitt enige med Circle K om å overta som distributør for dem Syd i Sverige, med utgangspunkt i Kalmar og Malmø. Oppstart er allerede 1. juni 2017. Bakgrunnen er at Circle K har valgt å avslutte samarbeidet med Samat som har vært transportør i dette området fra 1. oktober 2016. For […]
Read More

Litra Gass AS og Litra Gas AB påbegynner avtale med Kosan Gas

 • Posted by morten
 • On August 8, 2017
Litra Gass AS og Litra Gas AB inngikk i fjor høst avtale med Kosan Gas om distribusjon av LGP / propan i tank i både Norge og Sverige. Oppdraget vil sysselsette 35-40 ansatte og over 25 vogntog, og har en varighet på 5 år pluss opsjon. Avtalen innebærer også overtakelse av 10 ansatte og 9 […]
Read More

Litra Termo AS kjøper Per E. Kristiansen Transport AS

 • Posted by morten
 • On August 8, 2017
Litra Termo AS har blitt enig med Steinar og Sindre Kristiansen om å kjøpe 100% av aksjene i Per E. Kristiansen Transport AS (www.pekas.no). Med på kjøpet følger også 100% av aksjene i Pekas eiendom AS som er terminal og kontorbygg på Rudshøgda samt en eiendom i Ringsakerveien på Rudshøgda. Overtagelsesdato er satt til 1. […]
Read More

Endringer i Litra konsernet

 • Posted by admin
 • On September 30, 2015
For å imøtekomme fremtiden med en klarere rendyrking av forretningsområder, samt en mer tidsriktig plassering av Litra-konsernets ressurser og verdier, er det besluttet å skille ut termoavdelingen og bulkavdelingen til egne selskap. Disse får navnene Litra Termo AS og Litra Bulk AS. Jarl Kvam Transport AS, som ble innlemmet i konsernet i januar 2015, vil […]
Read More

Ny kontrakt i Sverige med Statoil Fuel & Retail AS!

 • Posted by admin
 • On September 17, 2015
Martinsen Transport AB har 10. desember inngått en transportavtale med Statoil Fuel & Retail AS (SFR). Avtalen omfatter transport av drivstoff fra depotene i Norrköping og Vesterås til Statoils stasjonsnettverk i dette området. For å oppfylle avtalen investerer Martinsen Transport AB i seks nye bil og hengere. Vogntogene vil bli bygget hos Rohr i Tyskland […]
Read More

Litra AS kjøper Jarl Kvam Transport AS

 • Posted by admin
 • On September 4, 2015
Litra AS har overtatt 100 % av aksjene i Jarl Kvam Transport AS, og de vil fortsette som et av konsernets datterselskap. Gjensidige strategiske interesser har ført til oppkjøpet, og sammen vil vi være i stand til å gi et ytterligere forbedret produkt og tjeneste spekter til kunder og markedet for øvrig. Jarl Kvam Transport […]
Read More