3 ganger rundt jorden hver dag

30 000 000 km hvert år

Over 550 ansatte

Over 280 egne biler

Nyhetsarkiv

Nytt hovedkontor på Rudshøgda for Litra konsernet

 • Posted by morten
 • On May 31, 2022
Nytt hovedkontor på Rudshøgda for Litra konsernet Litra konsernet har oppført og flyttet til sitt eget administrasjonsbygg på datterselskapet Pekas Eiendom AS’ område på Rudshøgda. Der skal Martinsen Transport AS (Lena på Toten) samt Litra Bulk AS og Litra Termo AS (Lillehammer) samlokalisere med morselskapet Litra AS (Lillehammer). Etter hhv. 56 år på Lena og […]
Read More

Endring av eierstrukturen i Toten Transport AS

 • Posted by morten
 • On March 9, 2020
Endring av eierstrukturen i Toten Transport AS. Et av Norges største privateide transport- og logistikkselskap endrer eierstruktur. Selskapet har en historie på 45 år med samme eierstruktur og går nå nye veier for å møte fremtidens marked. Partene har signert en intensjonsavtale der målet er at Toten Transport AS selges 100% til et nystiftet selskap. […]
Read More

Litra konsernet etablerer seg i Danmark

 • Posted by morten
 • On July 11, 2019
Litra etablerer seg nå for første gang i Danmark. Etableringen kommer i forbindelse med at Litra har fått en avtale på transport og distribusjon av propan (LPG) i bulk for Primagaz Denmark. Oppdraget vil ha oppstart 1. oktober 2019. Litra har hatt et godt samarbeid med Primagaz i Norge i flere år, vi takker for […]
Read More

Hele Litra konsernet er nå ISO sertifisert i 4 standarder

 • Posted by morten
 • On October 26, 2018
Etter flere tiår år med ISO sertifikater plassert i hvert selskap i Litra konsernet, har vi nå i 2018 samordnet dette, og etter en omfattende prosess samlet alle sertifikater til et konsernsertifikat. Med dette sertifikatet har vi nå øket antallet standarder for alle våre selskaper, til å omfatte følgende standarder: NS-EN ISO 9001:2015           – […]
Read More

Ny gassdrevet trekkvogn til Litra Gass

 • Posted by morten
 • On October 26, 2018
Steinar Karsen i Litra Gass har vært en pioner i arbeidet med å få gass som drivstoff i tunge lastebiler. Derfor var det bare naturlig at nettopp Litra Gass fikk den aller første Volvo LNG lastebilen som kom til landet. Denne bilen skal danne grunnlaget for å spesifisere en handel på ytterligere 10 Volvo LNG-biler […]
Read More

Litra kjører grønt

 • Posted by morten
 • On September 15, 2017
Litra AS skal kjøpe inn minimum 100 tunge kjøretøy med biogass som drivstoff Litra AS som er blant de største privateide transportørene i Norge, skal de nærmeste fem årene investere i minimum 100 tunge kjøretøy med biogass som drivstoff. Gassen skal leveres av Skagerak Energi AS. Som bedrift har vi en forpliktelse til å redusere […]
Read More

Martinsen Transport AB overtar flere transporter syd i Sverige for Circle K.

 • Posted by morten
 • On September 8, 2017
Martinsen Transport AB har blitt enige med Circle K om å overta som distributør for dem Syd i Sverige, med utgangspunkt i Kalmar og Malmø. Oppstart er allerede 1. juni 2017. Bakgrunnen er at Circle K har valgt å avslutte samarbeidet med Samat som har vært transportør i dette området fra 1. oktober 2016. For […]
Read More

Litra Gass AS og Litra Gas AB påbegynner avtale med Kosan Gas

 • Posted by morten
 • On August 8, 2017
Litra Gass AS og Litra Gas AB inngikk i fjor høst avtale med Kosan Gas om distribusjon av LGP / propan i tank i både Norge og Sverige. Oppdraget vil sysselsette 35-40 ansatte og over 25 vogntog, og har en varighet på 5 år pluss opsjon. Avtalen innebærer også overtakelse av 10 ansatte og 9 […]
Read More

Litra Termo AS kjøper Per E. Kristiansen Transport AS

 • Posted by morten
 • On August 8, 2017
Litra Termo AS har blitt enig med Steinar og Sindre Kristiansen om å kjøpe 100% av aksjene i Per E. Kristiansen Transport AS (www.pekas.no). Med på kjøpet følger også 100% av aksjene i Pekas eiendom AS som er terminal og kontorbygg på Rudshøgda samt en eiendom i Ringsakerveien på Rudshøgda. Overtagelsesdato er satt til 1. […]
Read More

Endringer i Litra konsernet

 • Posted by admin
 • On September 30, 2015
For å imøtekomme fremtiden med en klarere rendyrking av forretningsområder, samt en mer tidsriktig plassering av Litra-konsernets ressurser og verdier, er det besluttet å skille ut termoavdelingen og bulkavdelingen til egne selskap. Disse får navnene Litra Termo AS og Litra Bulk AS. Jarl Kvam Transport AS, som ble innlemmet i konsernet i januar 2015, vil […]
Read More

Ny kontrakt i Sverige med Statoil Fuel & Retail AS!

 • Posted by admin
 • On September 17, 2015
Martinsen Transport AB har 10. desember inngått en transportavtale med Statoil Fuel & Retail AS (SFR). Avtalen omfatter transport av drivstoff fra depotene i Norrköping og Vesterås til Statoils stasjonsnettverk i dette området. For å oppfylle avtalen investerer Martinsen Transport AB i seks nye bil og hengere. Vogntogene vil bli bygget hos Rohr i Tyskland […]
Read More

Litra AS kjøper Jarl Kvam Transport AS

 • Posted by admin
 • On September 4, 2015
Litra AS har overtatt 100 % av aksjene i Jarl Kvam Transport AS, og de vil fortsette som et av konsernets datterselskap. Gjensidige strategiske interesser har ført til oppkjøpet, og sammen vil vi være i stand til å gi et ytterligere forbedret produkt og tjeneste spekter til kunder og markedet for øvrig. Jarl Kvam Transport […]
Read More