Matmel

Det stilles strenge krav til transport av næringsmidler, hvilket i høyeste grad også gjelder for våre transporter av matmel i bulk.  Med en moderne bilpark leverer våre erfarne og kompetente sjåfører til bakerier, produksjonsindustri og andre med behov for matmel. Norgesmøllene er vår hovedkunde i dette segmentet.