Tipptransport

Scan Tank Gass utfører grus- og masseforflytninger i Voss- og Bergen-området.

Martinsen Transport utfører grus- og masseforflytninger på Østlandet, spesielt rettet mot blandeverk for betong/sement.