Miljø / Gjenvinning

Litra innehar spesialkompetansen og spesialutstyret som kreves ved miljø- og gjenvinningstransport. Likeledes har vi lang erfaring med transport av ulike typer spesialavfall – bl.a. slam, matavfall og annet organisk avfall. Dette gjør oss i stand til å tilby gunstige løsninger som dekker de fleste behov og krav.

Vår omfattende park med fleksible biler sørger for at vi raskt kan tilpasse oss nye oppdrag og gjennomføre sikker og effektiv miljøtransport. Alle transporter utføres av dyktige sjåfører i henhold til gjeldende interne rutiner og kundens krav.