B2ED

Innhenting og transport med komprimatorbiler i området Lillehammer, Øyer og Gausdal for Litra Containerservice. I tillegg leverer vi innhenting av matavfall fra butikker og storhusholdning for Østlandet Gjenvinning og Glør i Mjøs området.  For bestilling og leie av ulike typer container, krokcontainer og komprimatotjenester kontakt http://www.litracontainer.no/  eller telefon Lillehammer 61 26 66 56