Historikk

Et tilbakeblikk

 • 1917

  Gausdal Bilselskap AS (GB) blir stiftet 14. februar, med Fåberg som base. Fokus på gods- og persontrafikk i Gausdalsbygdene.

 • 1923

  GB starter med kjøring av post.

 • 1930

  GB starter samarbeid med NSB.

 • 1934

  GB bygger nytt verksted på Fåberg.

 • 1947

  GB bygger nytt verksted og garasjeanlegg på Fåberg.

 • 1951

  Lillehammer Ringsaker Bilruter AS (LRB) blir etablert 30. januar. Kjernevirksomheten er busstransport i området rundt Lillehammer og Nordre Ringsaker – resten er gods- og melkeruter.

 • 1952

  GB tar i bruk Norges første og største semitrailer og tilbyr lastebiltransport til og fra Oslo-området.

 • 1955

  GB kjøper bilrutene i Skåbu. GB tilbyr nå bussruter i hele Gudbrandsdalen.

 • 1958

  GB begynner å kjøre motordrivstoff til Lillehammer og Gudbrandsdalen, og tar i bruk Norges største tankbil.

 • 1959

  GB tar initiativet til bygging av Lillehammer busstasjon, som blir begge selskapenes hovedkontor.

 • 1960

  GB starter produksjon av grusmasser på Jørstadmoen.

 • 1961

  LRB begynner med kjøring av motordrivstoff i Hedmark fylke.

 • 1963

  LRB starter produksjon av grusmasser i Hovemoen. GB inngår kontrakt med slakteriene på Gjøvik, Hamar, Tynset, Otta og Lillehammer om kjøring av kjøtt i spesialbygde kjølebiler.

 • 1965

  GB er den første aktøren i landet som tilbyr langtidsutleie av lastebiler. LRB åpner eget verksted i Lillehammer.

 • 1966

  Odd Martinsen Transport blir etablert av Odd Kristian Martinsen, da med transport av petroleumsprodukter for Norske Fina.

 • 1970

  GB etablerer seg i Oslo med sikte på økt godstrafikk, og begynner med kjøring av melk i tankbil.

 • 1971

  LRB begynner med langtidsutleie av lastebiler.

 • 1978

  GB innvier nytt hovedverksted i Lillehammer, og begynner med avfallstransport i containerbiler.

 • 1979

  LRB starter transport av matmel i bulk.

 • 1986

  Litra AS etableres 1. november etter en sammenslutning av GB og LRB. Virksomheten samles på Bæla.

 • 1988

  Jarl Kvam Transport blir etablert som propantransportør for Norol.

 • 1990

  Ekehaug og Karlsen Transport AS blir etablert i mars av Anders Ekehaug og Steinar Karlsen, med kjøring mellom Norge og Italia.

 • 1995

  Selskapet Martinsen Transport AS blir stiftet 2. januar av Odd Kristian Martinsen og Arnfinn Gjestrum. Selskapet er en direkte videreføring av transportselskap Odd Kristian Martinsen etablerte i 1966.

 • 1996

  Litra selger bussvirksomheten til Swebuss AB. Verkstedsdriften overtas av Maltrud Last og Buss AS. Litra overtar de to Gjøvik-baserte transportselskapene Vestoppland Last AS og Gjøvikterminalen AS.

 • 1997

  Litra starter distribusjon av mineralvann.

 • 1998

  Litra overtar 50 % av aksjene i Arnkværn Miljø og Renovasjon AS.

 • 2001

  Litra fisjonerer grusvirksomheten, som senere kjøpes av Kolo Veidekke AS. Litra selger Vestoppland Last AS til Veøy Billag AS.

 • 2002

  Litra fisjonerer eiendomsdelen i Litra Eiendom Lillehammer AS.

 • 2003

  Martinsen Transport AB blir etablert, med drivstofftransporter i Gøteborg.

 • 2006

  Martinsen Transport etablerer i samarbeid med Knapphus Energi, Trønder Tank og Tuft Transport selskapet Scan Tank AS, med 25 % eierandel hver. Scan Tank AS fikk avtale med Norske Shell, med distribusjon av drivstoff.

 • 2007

  Containervirksomheten ble solgt.
  Samtidig ble eierandelene i Arnkværn Miljø og Renovasjon AS fisjonert til Litra Invest AS.

 • 2008

  Toten-selskapet Martinsen Transport AS ble en del av Litra AS. Martinsen Transport eier Martinsen Transport AB, som opererer i Sverige. Litra overtok også gjennom Martinsen Transport 25% av selskapet Scan Tank AS på Gardermoen.

  Scan Tank AS kjøper 95% av aksjene i Scan Tank Gass AS i Voss.

 • 2008

  Scan Tank AS overtar Ekehaug og Karlsen Transport AS i Voss. Nytt navn på selskapet blir Scan Tank Gass AS.

 • 2009

  Litra etablerte selskapet Malvik Vask og Terminal AS i Sør-Trøndelag sammen med Nortura SA og Malvik Fryselager AS.

 • 2010

  Martinsen Transport AS kjøpte 52% av aksjene i Trønder Tank AS, som igjen eier 25% av Scan Tank Gass AS på Voss.

 • 2012

  Martinsen Transport AS kjøpte de resterende 48% av aksjene i Trønder Tank AS, og eier etter dette alene og 50% av Scan Tank AS på Gardermoen.

 • 2013

  Martinsen Transport AS løste inn de to andre eierne i Scan Tank AS på Gardermoen og eier derved selskapet 100% .

 • 2014

  Aksjene i Scan Tank Gass AS på Voss ble overført fra Martinsen Transport AS og til å bli et datterselskap direkte under Litra AS.

  Samtidig fusjonerte Trønder Tank AS og Scan Tank AS inn i Martinsen Transport AS.

  Litra kjøpte i mai de resterende fem prosentene av aksjene i Scan Tank Gass AS, og eier nå selskapet 100 prosent.

  Malvik Vask og Terminal, der Litra AS eier 33% av aksjene, kjøpt alle aksjene i eiendomsselskapet Sveberg Eiendom AS på Malvik.

  Høsten 2014 ble Scan Tank Gass AB (nå Litra Gas AB) etablert i Lerdala i Sverige, som et heleid datterselskap av Litra Gass AS.

 • 2015

  Litra AS kjøpte våren 2015 alle aksjene i gasstransportøren Jarl Kvam Transport AS på Aksdal i Tysvær kommune.

  I 2015 ble det vedtatt å dele Litra AS i tre selskaper ved at termo virksomheten og bulk / container virksomheten ble fisjonert ut i de respektive selskapene Litra Termo AS og Litra Bulk AS.

  Dette ble gjort for å rendyrke de operative delene av konsernet og muliggjøre en bedre videreutvikling av de respektive aktivitetene både operativt og markedsmessig. Litra AS står dermed tilbake som et rent holdingselskap som i tillegg utfører ulike støtte og fellesfunksjoner for datterselskapene i konsernet.
  Med dette ble konsernet organisert i 4 operative hoved segmenter; Termo, Bulk, Tank og Gass.

 • 2016

  Jarl Kvam Transport AS ble med virkning fra 01.01.16 fusjonert inn i Litra Gass AS.

  Litra Gass AS overtar i forbindelse ny avtale med Kosan Gas AS, selskapet Tanko AS som Kosan Gas hadde overtatt et halvt år tidligere. Med ny avtale med Kosan Gas og Primagaz ble Litra Gass Norges største transportør av propan i tank.

 • 2017

  Litra Gass AS kjøper i forbindelse ny avtale med Kosan Gas AS, 100 % av NET AB, og
  100 % av Brøderna Nilsson Tanktransport AB i Gøteborg.

  Litra Termo AS overtar det 58 år gamle selskapet Per E. Kristiansen Transport AS, et selskap som Litra har samarbeidet med i mange år og Litra Termo styrker sin posisjon som en transportør av næringsmidler.

  I vårt 100ènde driftsår har Litra AS rundt regnet 300 eiere som sitter på 557.000 aksjer. Konsernet har i jubileumsåret over 550 ansatte og over 270 vogntog, som kjører over 2 ganger rundt jorda ved ekvator hver eneste dag, alle årets dager.

  Litra konsernets samlede omsetning i 2017, er over 800 millioner kroner og i fortsatt stor vekst.

  I perioden 2012 til utgangen av 2017 har Litra konsernet mer enn doblet omsetningen.

  Konsernets virksomhet foregår hovedsakelig i Norge og Sverige i dag, og Norden anses som det geografiske markedsområdet. Aktiviteten innen de ulike segmentene utøves i hovedsak gjennom langsiktige kontrakter med et fåtall større kunder som alle setter den kompetanse, kvalitetstenkning og HMS, som Litra kan tilby i høysetet.

 • 2018

  Alle heleide eide Litra selskaper samles i et og samme konsernsertifikat i følgende standarder; ISO14001 Kvalitet, ISO 9001 Miljø, ISO 45001 Arbeidsmiljø og ISO 39001 Trafikksikkerhet.

 • 2019

  I forbindelse med inngått avtale med transporter av propan (LPG) for Primagaz, etablerer Litra et selskap i Danmark, selskapets navn er Litra Danmark AS.

  Notra AS blir etablert av Nortura AS og Litra AS, med 50/50 % eierandel. Virksomheten er hovedsakelig inntransport og forflytning av levende dyr til Nortura`s slakterier.

  Med virkning fra 1. desember 2019 tok Martinsen Transport AB over virksomheten i bolaget Kongens Åkeri AB i Karlstad, et selskap som har fraktet drivstoff i flere tiår.

 • 2020

  Litra AS, Gausdal Landhandleri AS, Surnadal Transport AS og LRN Transport AS og Toten Bileiere AS etablerer selskapet Toten Transport Holding AS, som overtar alle aksjene i Toten Transport AS. Litra AS har med dette en eierandel i Toten Transport Holding AS på 17,5 %.

 • 2022

  Litra konsernet bygger nytt hovedkontor på datterselskapet Pekas Eiendom AS’ område på Rudshøgda, og flytter inn i mars.
  Martinsen Transport AS, Litra Bulk AS og Litra Termo AS samlokaliseres med morselskapet Litra AS i lokalene.